BUDAPEST-KÉPARCHÍVUM

 

Információk az adatbázisról

 

Az adatbázis

A Budapest-képarchívum a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményében található különféle városábrázolások, fényképek és rajzok adatait és digitális másolatait tartalmazza. A digitális képarchívumot folyamatosan bővítjük, adatait frissítjük, javítjuk.

Célunk az, hogy a Budapest egykori arculatát őrző ábrázolások közül a legrégebbi, a leggyakrabban keresett, egyben muzeális értékük miatt a leginkább védelemre szoruló képeket minél szélesebb kör számára elérhetővé tegyük. A közreadott reprodukciók alkalmasak a válogatásra, a tanulmányozásra és az ismeretközvetítésre. Az eredeti képekre kíváncsiak és a más formátumú másolatot igénylők számára a könyvtárban vagy elektronikus úton további lehetőségeket biztosítunk. (Lásd még: Jogi szempontok, másolatkészítés, felhasználási feltételek.)

A képek két forrásból származnak:

  • a Budapest Gyűjtemény több mint kétszázezer fényképet őrző fotóarchívumából
  • a gyűjteményben található régi, illusztrált kiadványokból; könyvekből és folyóiratokból

Az eredeti képek többsége évtizedekkel ezelőtt, gyakran sok hányattatás után, többnyire pontatlanul vagy egyáltalán nem azonosítottan került a gyűjteménybe. Igyekeztünk pontosítani a képek mellett talált eredeti adatokat, és törekedtünk arra is, hogy minél több szempont szerint visszakereshetővé tegyük a képeket. Lehetőség szerint házszám pontosságig meghatároztuk a felvételeken látható épületeket, megadtuk az építészek és más alkotók nevét. Ha semmilyen információ sem kapcsolódott a képhez, akkor külső források bevonásával azonosítottuk a látványt, határoztuk meg a felvételi időpontot, a képen látható személyeket, eseményeket, intézményeket. A tárgyszavazás során megneveztünk minden olyan részletet, amit a képek megfelelő minőségben dokumentálnak, valamint azokat az összefüggéseket is, amelyeknek az illusztrálására az ábrázolás felhasználható. A könyvtári szabványokhoz igazodva számos egyéb formai és technikai jellemzőt közlünk.

Munkatársaink legjobb tudásuk szerint végezték a feldolgozást, de természetesen fennáll a tévedés kockázata. Kiegészítéseket, adatkiigazításokat, javaslatokat örömmel fogadunk az egyes tételek kommentálási lehetőségein keresztül vagy e-mailben a bpgyujt@fszek.hu címen.

Szívesen vesszük azt is, ha a gyűjteményi anyag hasznosulásának helyéről és módjáról értesítést küldenek.

Jogi szempontok, másolatkészítés, felhasználási feltételek

A képek felhasználására vonatkozóan az érvényes jogszabályok, a jogtulajdonosokkal kötött szerződések és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Használati Szabályzatában foglalt feltételek az irányadóak. A szerzői jogok betartása a könyvtár és a felhasználó közös felelőssége.

Valamennyi képre érvényes általános szabály, hogy az adatbázisban megjelenített képekre történő rámutatást (linkelést) nem korlátozzuk.

Az alábbi engedélyek és megkötések a képek lemásolására, átvételére, újra nyilvánosságára hozására és egyéb felhasználására vonatkoznak.

Szerzői jogvédelem alatt álló képek

1. A képek egy része szerzői jogvédelem alatt áll. Emiatt egyes képek csak a könyvtárban tekinthetők meg, az adatbázis csak a kép leírását és bélyegkép változatát tartalmazza. Erre a kép kísérőszövegében a Megjegyzés rovatban „Jogok: Szerző” bejegyzés utal.

2. Ha ugyanitt a „Szerzői” kifejezés szerepel, akkor a szerzői jogok tulajdonosa a képek internetes adatbázisban történő közzétételéhez hozzájárult, ezért ezek ott láthatók, de minden további felhasználást a szerzői jogi törvény korlátoz.

A szerzői jog által már nem védett képek

A könyvtár az eredeti képek és a digitális másolatok példányainak tulajdonosi jogait gyakorolja, továbbá azon képek esetében, amelyeknek a védelmi ideje már lejárt, de a nyilvánosságra hozatalára először ebben az adatbázisban került sor, a szerzői jogok vagyoni részeire terjedően is jogok illetik meg (1999. évi. LXXVI. Tv. 32. §). Erre a kép szöveges adatainál a Megjegyzés rovatban a „Jogok: FSZEK” rövidítés utal.

A könyvtár ennek megfelelően a képek felhasználását a következőképpen szabályozza:

1. Az adatbázisban látható képek közül azok, ahol kizárólag a könyvtár van feltüntetve jogtulajdonosként, másolhatók, közreadhatók, terjeszthetők és egyéb módon is felhasználhatók minden olyan célra, amely közvetve sem irányul jövedelemszerzésre vagy jövedelemfokozásra. Ilyen, nem üzletszerű felhasználásnak minősül az otthoni magánhasználat, a bemutatás oktatásban, kinyomtatás dolgozatokban, tervdokumentációban, és ilyen az internetes oldalakon történő közzététel is, amennyiben a web-oldal nem foglalkozik reklámfelület-értékesítéssel. Jövedelemszerzésre irányuló felhasználásnak számít viszont a kiadványokban, üzleti jellegű portálokon, filmekben történő közzététel, a reklámtermékek illusztrálása, használati cikkek dekorálása, képeslapként vagy egyéb termékek részeként történő értékesítés, üzlethelyiségek, irodák dekorálása.

Nem üzleti jellegű felhasználás esetében nem szükséges a könyvtár engedélyét kérni. Minden esetben feltüntetendő azonban a forrás helye az alább felsorolt formák valamelyikének alkalmazásával.

Nem üzleti jellegű célra más formátumú változat a bpgyujt@fszek.hu címen igényelhető. Ilyenkor a könyvtár másolási díjat számol fel, és a megrendelési űrlapon a felhasználással kapcsolatban jognyilatkozatra tart igényt.

2. Üzleti jellegű felhasználásra csak a könyvtár engedélyével kerülhet sor, melyért a könyvtár felhasználási díjra tart igényt. Amennyiben az internetről letölthető változattól eltérő másolatra van szükség, a könyvtár a megrendelő igényei szerint elkészíti azt, és ilyenkor (a felhasználási díjon túl) másolási díjra is igény tart. A díjakat a mindenkor érvényes Használati szabályzat tartalmazza.

A képek forrását ekkor is fel kell tüntetni.

A bevételt a könyvtár a gyűjtemény fejlesztésére, főképp újabb fényképek, kiadványok vásárlására fordítja.

Árajánlat igénylése és megrendelés üzleti célú felhasználáshoz

A képek üzleti célú nyilvános felhasználására árajánlatot a mellékelt űrlapon lehet kérni az ott megadott email-címen. Az árajánlat elfogadása után a könyvtár megrendelőlapot küld, amit kiegészítve, aláírva, cégek, intézmények esetében adószámmal, pecséttel ellátva postai úton vagy e-mailben (PDF, JPG formában) várunk.

A fizetés történhet készpénzzel a Központi Könyvtár földszinti kasszájában vagy számlánk kézhezvétele után átutalással. A képek átadásánál előnyben részesítjük az elektronikus utat (e-mail, fájlküldő szolgáltatás, FTP-kapcsolat), de személyes átvétel is lehetséges a Budapest Gyűjtemény olvasótermében.

A szerzői joggal kapcsolatos vitatható esetek

Fényképek esetében előfordulhat, hogy nem sikerül pontosan azonosítanunk a szerzőségi adatokat. Ilyenkor fennáll a nem szándékos jogsértés veszélye. Mindenkor törekszünk a jóhiszemű és a minden érdekelt fél számára előnyös használatra, ezért ilyen esetekben várjuk az adatok pontosítását, az esetlegesen ismertté vált jogtulajdonosok jelentkezését, és szándéknyilatkozatát a képhasználat szabályozásával kapcsolatban.

A képek forrásának megadásakor használható formák

A fényképek közlésekor minden esetben meg kell adni a kép forrását. A terjedelmi, tipográfiai szempontokra való tekintettel a következő névváltozatok közül lehet választani:

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjtemény; FSZEK Budapest Gyűjtemény; FSZEK BGY;
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár; FSZEK;

Metropolitan Ervin Szabó Library, Budapest Budapest Collection;
Metropolitan Ervin Szabó Library;

Stadtbibliothek Ervin Szabó, Budapest Budapest Sammlung;
Stadtbibliothek Ervin Szabó, Budapest

Másolási díj:

Másolat az archívumból (Eredeti méret; 260-600 DPI; TIF/JPG)

800 Ft/kép

Új szkennelés a megrendelő igényei szerint:

1250 Ft/kép

Az árak az áfát tartalmazzák.

 

Budapest, 2022. július 6.